Scroll Top

ROOM OF POSSIBILITIES

Isabelle Wenzel
07 03 ’24 t/m 21 04 ’24

Ben je nieuwsgierig wat je dit keer kunt verwachten bij Expo Bart? In Isabelle Wenzels ROOM OF POSSIBILITIES is het juist de kunst om je verwachtingen los te laten.

Al sinds haar afstuderen aan de kunstacademie, zo’n 15 jaar geleden, is Isabelle Wenzel verbonden aan Expo Bart. Als performancekunstenaar en fotograaf speelt ze met thema’s zoals zien en gezien worden, nabijheid en afstand, improvisatie en controle. Op haar foto’s zie je lichamen balanceren in de meest onmogelijke houdingen, bevroren in de tijd. Dit roept vragen op over ons eigen lichaam: hoe bewaar je het evenwicht tussen wie je vanbinnen bent, en hoe je vanbuiten gezien wil worden? Wat wil je uitstralen? Hoe kleed je je? Hoe beweeg je je?

Maar beweging, dat is nou juist wat een foto niet vangt. Een stilstaand beeld geeft je als fotograaf controle over wat je wel of niet laat zien, maar daarmee gaat ook iets verloren. Isabelle: ‘Ik realiseerde me dat het moment van fotograferen vaak rijker en levendiger aanvoelt dan de foto zelf. Het samenzijn en samen iets ervaren, dat wordt niet vastgelegd op beeld.’ Daarom doorbreekt ze met ROOM OF POSSIBILITIES de grenzen van fotografie. Door spontaan en vanuit het onbekende iets nieuws te laten ontstaan, laat Isabelle zowel publiek als performer de levendigheid van het nu ervaren.

Expo Bart ontpopt zich tot speeltuin om vrij te experimenteren met beweging. Als bezoeker maak je kennis met het fotografische werk van Isabelle, word je verrast door kunstinstallaties of mode-objecten, of kun je je eigen lichaam ervaren, via geschreven instructies van de kunstenaar. Ook de invulling van de ruimte is voortdurend in beweging. Je gaat dus een ontmoeting aan met het onbekende, maar je kiest zelf óf en hoe ver je uit je comfortzone stapt. Isabelle is zelf vaak aanwezig en organiseert allerlei evenementen, zoals workshops, performances en open repetities.

Zo is er op zaterdag 13 april een performance die de hele dag duurt. Zes dansers, een gitarist en een vocalist brengen samen het fotografische werk van Isabelle tot leven. Geen enkele beweging of geluid staat vast: alle performers handelen vrij en intuïtief, vanuit vertrouwen in zichzelf en in elkaar. Zo ontstaat een alsmaar bewegend en veranderend beeld; soms langzaam en meditatief, soms actief en speels. ‘Bij improvisatie moet je heel eerlijk blijven tegenover jezelf, en accepteren dat je soms fouten maakt of gek overkomt. Dat hoort bij het menszijn: we zijn niet perfect.’

Als bezoeker word je ondergedompeld in een ervaring waarin dans, geluid, video, mode en fotografie samenkomen. Je bent vrij om lang of kort te komen kijken, van dichtbij of veraf. ‘Hier sluit de performance aan op mijn fotografisch werk: het bevraagt hoe we naar elkaar kijken, welk beeld we elkaar geven en hoe we ons daarvan kunnen bevrijden. Of we ons spiegelbeeld even kunnen loslaten en gewoon accepteren: het is oké, ik ben wie ik ben.’

ROOM OF POSSIBILITIES schept een ruimte voor experimenteren en spelen, voor vallen en opstaan, waarbij de reis belangrijker is dan de uitkomst. Tijdens deze expositie zijn er meerdere live events. Houd onze website en social media in de gaten voor actuele data.

ENGLISH

ROOM OF POSSIBILITIES – ISABELLE WENZEL

Curious about what to expect at Expo Bart this time? In Isabelle Wenzel’s ROOM OF POSSIBILITIES, the art is precisely in letting go of your expectations.

Isabelle Wenzel graduated from art school 15 years ago. Since then, she has been associated with Expo Bart. As a performance-based photographer, she explores themes of visibility, proximity, distance, improvisation, and control through her work. Her photographs capture bodies in impossible positions, frozen in time. This raises questions about our own bodies: how do you maintain the balance between who you are inside and how you want to be seen from the outside? What do you want to convey? How do you dress? How do you move?

However, a photograph fails to capture movement. A still image gives you as a photographer control over what you show or don’t show, but with it, something is also lost. Isabelle acknowledges, “I realized that the moment of taking a photo often feels richer and more alive than the photo itself. The image does not capture the experience of being together and sharing a moment.” As a result, ROOM OF POSSIBILITIES allows Isabelle to transcend the limitations of photography. By allowing something new to emerge spontaneously and from the unknown, Isabelle allows both audience and performer to experience the vibrancy of the now.

Expo Bart emerges as playground for free experimentation with movement. Visitors can explore Isabelle’s photographic work, discover art installations, or fashion objects, and experience their own bodies through written instructions from the artist. The space layout is also constantly changing, allowing for engagement with the unknown, but you choose whether and how far you step out of your comfort zone.

Isabelle herself often attends and organizes various events, such as workshops, performances, and open rehearsals. On Saturday, April 13th, there will be a day-long performance featuring six dancers, a guitarist, and a vocalist bringing Isabelle’s photographic work to life. No movement or sound is predetermined: all performers act freely and intuitively, trusting themselves and each other. An ever-moving and changing image is created through improvisation. The pace can vary from slow and meditative to active and playful. “In improvisation, you must remain very honest with yourself and accept that you sometimes make mistakes or come across as odd. That’s part of being human: we’re not perfect.”

As a visitor, you’re immersed in an experience where dance, sound, video, fashion, and photography all combine. You’re free to watch for as long or as short as you like, from up close or from afar. “Here, the performance aligns with my photographic work: it questions how we look at each other, what image we give each other, and how we can free ourselves from that. Whether we can let go of our reflection and simply accept: it’s okay, I am who I am.”

EVENTS

  • Kunstklets X Club Goud |  zaterdag 23 maart | 13:30 tot 15:00 uur.
  • Chair Workshop | zaterdag 23 maart | 16:00 tot 17:30 uur.
  • Drawing Session | zondag 24 maart | 14:00 tot 15:30 uur.
  • Live performance Isabelle Wenzel: zaterdag 13 april van 12:00 tot 17:00 uur.
  • Open dag NYMA met performance van diverse dansers in ROOM OF POSSIBILITIES: zondag 14 april van 12:00 tot 17:00 uur.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.