Scroll Top

PRIVACY VERKLARING

Deze verklaring legt uit in hoeverre we gegevens van bezoekers verzamelen, gebruiken en beschermen. Neem voor vragen of opmerkingen contact met ons op. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.
ONS BELEID
Ons doel is een toegankelijke website, die in de behoeften van onze bezoekers voorziet, met respect voor ieders rechten en verwachtingen. Persoonsgegevens vragen we alleen waar en zover dat nodig is. We verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Wij gebruiken uw gegevens ook niet zonder uw instemming om u iets toe te sturen. We volgen daarbij: de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 1/9/2001 (WBP), de Wet Kopen op Afstand van 21/12/2000, Artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet van 19/10/1998 (TW) over ongevraagde elektronische post, de code Reclame via E-mail van 1/1/2012 van DDMA, Thuiswinkel.org en VNO-NCW, op te nemen in de Reclame Code. Deze website kan links bevatten naar andere websites. Wij hebben geen invloed op deze sites en zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud of beleid.
DE GEGEVENS
Privacy heeft betrekking op persoonlijke gegevens waarvan te achterhalen is, bij wie ze horen. Sommige verstrekt u als bezoeker bewust, en andere gegevens kan de website op de achtergrond verzamelen. Op onze contact-pagina en bij de inschrijving voor de nieuwsbrief worden uw naam, e-mailadres en telefoonnummer gevraagd om in contact te kunnen komen met u. Voor de goede afhandeling van een online aankoop zijn wat meer gegevens vereist. We vragen je naam, postcode (de 4 cijfers), land en e-mailadres. Telefoonnummer is vrijwillig. Land en postcode – anoniem – gebruiken we ook voor inzicht in de herkomst van onze bezoekers. Wat je intypt tijdens je betaling, is voor ons onzichtbaar. Dat schermt de betalingsinstantie af.
AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS
Om te kunnen internetten, heeft uw pc een Internet Protocoladres of IP-adres, een soort telefoonnummer. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website kan aanmaken op jouw computer, met gegevens over uw bezoek. Bij een volgend bezoek kan de website het bestandje lezen, als het nog bestaat. Deze website gebruikt cookies alleen waar nodig om deze website goed te kunnen laten functioneren.
Deze website gebruikt Google Analytics. Dat plaatst cookies om jouw sitegebruik registreren en slaat gegevens daarover op (inclusief jouw IP-adres) op servers in de USA. Het gebruikt deze data om statistieken te maken voor website-beheerders en om andere diensten aan te bieden. Google verschaft deze data aan derden indien wettelijk verplicht, of als deze derden de data namens Google verwerken. Google combineert jouw IP-adres niet met andere data waarover het beschikt. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor deze gegevensverwerking door Google.
BEVEILIGING
Uw gegevens worden bewaard in een datacenter met vergaande beveiliging. Online betalingen gebeuren via gerenommeerde payment providers in beveiligde, versleutelde processen. Ook de uitwisseling van accountgegevens is met SSL-encryptie beveiligd. Zorg echter ook voor een optimale beveiliging van uw eigen apparatuur en ga zorgvuldig om met je inloggegevens.
AANVAARDING
Met het gebruik van deze site geeft u te kennen dat u instemt met de privacyverklaring van deze website.

PRIVACY STATEMENT

This statement explains the extent to which we collect, use and protect visitor data. Please contact us for questions or comments. We reserve the right to change this privacy statement. 
OUR POLICY
Our goal is an accessible website that meets the needs of our visitors, with respect for everyone’s rights and expectations. We only ask for personal data where and where this is necessary. We do not provide personal data to third parties. We also do not use your data without your consent to send you something. We hereby follow: the Personal Data Protection Act of 1/9/2001 (WBP), the Distance Selling Act of 21/12/2000, Article 11.7 of the Telecommunications Act of 19/10/1998 (TW) on unsolicited electronic mail, the code Advertising via E-mail from 1/1/2012 of DDMA, Thuiswinkel.org and VNO-NCW, to be included in the Advertising Code. This website may contain links to other websites. We have no influence on these sites and are not responsible for their content or policy.
THE DATA
Privacy refers to personal data that can be retrieved from whom they belong. Some you provide as a visitor consciously, and other data the website can collect in the background. Privacy refers to personal data that can be retrieved from whom they belong. Some you provide as a visitor consciously, and other data the website can collect in the background.
AUTOMATICALLY COLLECTED DATA
To be able to use the internet, your PC has an Internet Protocol address or IP address, a sort of telephone number. Cookies are small text files that a website can create on your computer with information about your visit. At a next visit the website can read the file, if it still exists. This website uses cookies only where necessary in order for this website to function properly.
SECURITY
The exchange of account data is secured with SSL encryption. However, also ensure optimum protection of your own equipment.
ACCEPTANCE
By using this site you indicate that you agree with the privacy statement of this website.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.